QS Asy-Syarh : 6-8

Oktober 08, 2015

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(Terjemahan QS Asy-Syarh : 6-8)

You Might Also Like

0 komentar