Kamis, 08 Oktober 2015

QS Asy-Syarh : 6-8

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(Terjemahan QS Asy-Syarh : 6-8)